Certifikát FSC

Forest Stewardship Council

☘️Vedeli ste, že firma Periso sa pýši celosvetovo uznávanými ekologickými certifikátmi FSC a Natureplus☘️
Viete aj, čo uvedené certifikáty znamenajú?

Certifikát FSC zaručuje, že drevo pre naše drevostavby bolo vyťažené ekologicky a ekonomicky, vzhľadom na životné prostredie a miestnu komunitu. Nie je vôbec jednoduché ho získať. Firma musí spĺňať 10 princípov a až 56 kritérií.

Pokiaľsi firma nárokuje na certifikáciu FSC, musí dodržiavať zákony platné v danom štáte a regióne, rešpektovať domácich obyvateľov a taktiež zapezpečovať ekonomický a sociálny blahobyt lesných pracovníkov a miestnych komunít.

Ak zbadáte, že nejaká firma sa preukazuje certifikátom FSC, môžete si byť istí, že drevo s ktorým pracuje bolo vyťažené zodpovedne – so zreteľom na životné prostredie a miestnu komunitu. Nemusíte pochybovať ani o tom, či lesní pracovníci boli riadne zaplatení za svoju prácu a či lesný podnik vyvíja aktivity pre dlhodobú udržateľnosť lesa

Certifikáciu FSC uznávajú najväčšie environmentálne organizácie, vrátane WWF a Greenpeace.