Energetické varianty konštrukcií

Všetky konštrukcie a ich energetické varianty, ktoré PERISO aplikuje vo svojich stavbách, vyhovujú všetkým požiadavkám v súčasnosti platných noriem. Existujú dve základné charakteristiky konštrukcie, ktoré majú pre používateľa zásadný význam:

Súčiniteľ prechodu tepla

  • Súčiniteľ prechodu tepla U hovorí o tepelných stratách s ohľadom na vykurovanie. Čím nižšia je hodnota U, tým nižšie sú tepelné straty konštrukcií. Táto vlastnosť hovorí o tzv. zimnej energetike budovy.
  • Udáva tepelný tok šíriaci sa z vnútorného prostredia do vonkajšieho cez 1m2konštrukcie pri jednotkovom rozdiele teploty vnútorného a vonkajšieho prostredia W/(m2.K).

Fázový posun teplotného kmitu

  • Fázový posun teplotného kmitu Ψ udáva dobu prehriatia konštrukcie v letnom období. Hovorí o tepelnej stabilite v interiéri a prípadnú potrebu inštalovať klimatizáciu pre chladenie príslušných priestorov (tzv. letná energetika budovy). Fázové posunutie teplotného kmitu Ψ sa udáva v hodinách. Čím dlhšia je hodnota Ψ, tým väčšiu tepelnú stabilitu príslušný priestor bude mať.
Z energetického hľadiska sú preto jednotlivé varianty konštrukcií diffuwall®, diffuroof®“e” “i” a diffutop® navrhnuté na viac kombinácií hodnôt U a Ψ , ako udáva nasledujúca tabuľka. Samozrejmosťou sú konštrukcie s nízkoenergetickým, alebo pasívnym štandardom:

Energetická úspornosť /U/ a doby prehriatia konštrukcie DIFFUWALL 2010 / Ψ/

Tieto konštrukčné riešenia sú automaticky vo vysokom štandarde energetickej úspornosti, podľa priania zákazníka až na hranici pasívneho domu. Nejde pritom iba o riešenia tepelných strát v zime, ale i o riešenia problému veľkých tepelných ziskov v lete /podkrovia stavieb a pod./. Náklady na chladenie /klimatizáciu/ sú totiž až trojnásobkom nákladov na vykurovanie.

Difúzne otvorené konštrukcie /skladby stien bez polystyrénu a parozábran
• Úspora energie na vykurovaní v zimnom období
• Ochrana interiéru proti prehrievaniu v letnom období
• Požiarna odolnosť zo strany exteriéru 90 minút, interiéru 60 minút
• 3 certifikované varianty riešení stien z možnosťou voľby

Zdravie, ekológia, úspory

Bezformaldehydová technológia, žiadne parozábrany, zdravé vnútorné prostredie stavieb, letná a zimná tepelná stabilita, regeneračná schopnosť pri vlhkostnej havárii, šetrnosť k životnému prostrediu aj k peňaženke.