Postup stavebných prác drevodomu

Ide o konštrukciu rámovej drevostavby (ľahký drevený skelet), ktorá je prispôsobená lokálnym požiadavkám na tepelnú ochranu a požiarnu bezpečnosť, čo znamená, že má masívnejšie rozmery. Rám skeletu sa zmontuje vo výrobnej hale vo vodorovnej polohe, následne je prepravený na miesto stavby a tam sa vztýči do polohy zvislej. Ešte predtým je však rám obvodových dosiek z vnútornej strany obložený OSB doskami, ktoré plnia niekoľko funkcií (stuženie, parotesnosť, vzduchotesnosť). Stropy sú zavesené na pozdĺžnej fošni. Keď je takáto hrubá stavba hotová, môže sa začať s budovaním krovu, strechy a s izolovaním. 

O dobrej fyzickej kondícii domu z dreva hovoríme, ak je statika konštrukcie neporušená, dom je odolný voči poveternostným vplyvom, je požiarne odolný, je dobre zabezpečený voči poškodeniu, je nízka náročnosť na prevádzku budovy. Všetky tieto vlastnosti považujeme dnes už za samozrejmosť. Postup stavebných prác drevodomu sa preto odvíja od spomenutých parametrov.

Postup stavebných prác v našej firme závisí na myšlienke difúzne otvorených konštrukcií. Difúzne otvorené konštrukcie Insowool obsahujú materiály s dôrazom na ich kvalitu a zdravotnú neškodnosť. Konštrukcie boli testované v klimatizačnej komore, kde sa sledoval proces difúzie vodnej pary. Ide o skúšku, kde sa simuluje prostredie exteriéru a interiéru. V konštrukcii dochádza k difúzii vodnej páry tak, ako v reálnych podmienkach. V konštrukciách nedošlo k tvorbe kondenzátu.