Prístavba k drevostavbe - Hamuliakovo

Konštrukcia: Stĺpiková, difúzne otvorená konštrukcia

Mladý pár bývajúci pri Bratislave si to so stavbou svojho domu dobre premyslel dopredu. Naplánovali si stavbu svojej drevostavby na dve časti. Najprv predná časť, ktorá postačovala pre potreby bývania dvoch ľudí a o pár rokov prístavba.
Keďže projektová dokumentácia bola pre prístavbu pripravená od začiatku, pripojenie na existujúci objekt bolo jednoduché a bezproblémové. Podľa výkresov sa ukotvili drevené prvky do existujúcej drevenej konštrukcie a v stene sa vyrezal otvor na osadenie dverí, ktoré spájali tieto dva priestory.
Drevená stĺpiková konštrukcia vyplnená ekologickou minerálnou vlnou a zateplená drevovláknitou izoláciou tvorí obvodový plášť certifikovanej konštrukcie diffuwall® 2010.
Vo vnútri stavby sa nachádza neomietnutá akumulačná stena zo starších plných pálených tehál. Výstavba akumulačnej steny sa dnes už veľmi nerealizuje, keďže drevovláknité dosky majú najväčšiu objemovú hmotnosť spomedzi bežne dostupných izolačných materiálov a dobrú akumulačnú schopnosť, no toto riešenie je funkčné a navyše veľmi pekné obzvláštenie interiéru.
Celá stavba má základ v jednoduchosti, veď nie nadarmo sa hovorí „menej je niekedy viac“. Jej pôdorysný tvar je jednoduchý obdĺžnik. Steny sú z exteriéru omietnuté difúzne otvorenou bielou omietkou, konštrukcia strechy tiež nie je zložitá.
Murivo z plných pálených tehál bolo použité nielen v interiéri, ale aj v exteriéri na konštrukciu terasy. Takto sa tieto dva priestory prepájajú.

TIP: Keďže stavba stojí na pomerne úzkom pozemku, výhodou bolo, že konštrukcia stien sa skladala priamo na mieste. Na stavbu bežného rodinného domu postaveného metódou „two by four“ nie je potrebný žeriav. Nespornou výhodou stavby na dve časti je aj jej postupné financovanie.

V roku 2013 sme majiteľom realizovali prístrešok pre auto. Sme nesmierne radi, že zákazníci boli s našou prácou spokojný a vracajú sa k nám. To je tá najlepšia odmena.