Pasívny dom v súčasnosti už nie je žiadnou exotikou, prvý vznikol už na začiatku 90. rokov v Nemecku. Pasívny štandard stavby vznikol ako reakcia na snahu výrazne znížiť spotrebu energie na prevádzku stavby. V našich klimatických podmienkach potrebujú stavby na svoju prevádzku cca. 40% všetkej vyrobenej energie.

Vzhľadom k obmedzeným energetickým zdrojom, rastúcej spotrebe energie všeobecne a jej rastúcou cenou, je výzva stavať tak, aby stavby spotrebovali na svoju prevádzku výrazne menej energie, než je inak obvyklé. A že je to možné, dokazujú práve stavby v pasívnom štandarde. S jedným z parametrov spotreby energie je napríklad merná spotreba tepla na 1m2 obytnej plochy /kWh/m2a/. Čím je toto číslo menšie, tým menej energie spotrebujeme.

Malé porovnanie, ako na tom s takou spotrebou u budov sme:

  • staré budovy –často až 2 x vyššia ako obvyklé novostavby
  • v dnešnej dobe stavané domy spĺňajúce platné normy 80 – 140
  • nízkoenergetické domy menej než 50 !!
  • pasívne domy menej než 15 !!!!!
  • nulové domy menej než 5 !!!!!!!!!

 

Z toho vyplýva že pasívna stavba môže mať až 10x nižšiu spotrebu energie ako stavby stavané podľa v súčasnej dobe platných noriem. Postupne sa dozvieme , že napríklad pri drevostavbe môžeme ísť pri pasívnom dome ešte ďalej. Stavba je pasívna, pokiaľ vykazuje dopredu stanovené parametre. Tie sú ale technického charakteru a tak je možné dosiahnuť stavu, kedy dom bude pasívny, ale inak nemusí vyhovovať svojmu základnému účelu. Pasívny štandard domu je teda len jednou z jeho charakteristík.

Tou najdôležitejšou je požiadavka, aby vám dom vyhovoval, aby sa vám páčil, aby vám dobre slúžil a aby sa vám v ňom páčilo. Pokiaľ bude naviac aj pasívny, tým lepšie. Splniť parametre pasívneho domu nie je technicky až tak obtiažne. Je ale nutné rešpektovať určité pravidlá pri návrhu a dbať na starostlivé až precízne vyhotovenie na stavbe. Pravidlá pasívneho stavania nás vedú k jednoduchosti a účelnosti. To sú ale kvality sami o sebe. Postaviť pasívny dom v štýle podnikateľského baroka s množstvom výklenkov, vikierov atď. je nereálne. A ani by sme sa o to nepokúšali, bola by to strata času.

Prevedenie stavby do pasívneho štandardu, či už u novostavby, či rekonštrukcie jestvujúceho objektu, je všeobecne jednoduchšie a efektívnejšie pri väčších a kompaktnejších objektoch. Uvedené sú ale rovnako doposiaľ najväčšími „žrútmi“ energie. Z tohto pohľadu sú potrebné rekonštrukcie jestvujúcich panelákov do pasívneho štandardu veľmi zaujímavou výzvou. Ide totižo o kompaktné, jasne definované, často značne rozsiahle objekty, ktoré je ako tak nutné rekonštruovať.

Často potom ani nebýva prílišný cenový rozdiel medzi „štandardnou doposiaľ bežnou“ rekonštrukciou a rekonštrukciou do pasívneho štandardu. Bežná rekonštrukcia je v konečnom dôsledku z hľadiska energetických úspor nevýznamná oproti rekonštrukcií do pasívneho štandardu. Navrhnúť novostavbu, alebo rekonštruovať jestvujúcu stavbu „zle“, znamená zakonzervovať tak stavbu na ďalších cca 50 rokov. A to nie je teda príliš zodpovedné.

Zdroj: www.penatus.cz

Nezabudnite navštíviť náš web pre ekologické izolácie: www.izoleko.sk